REGIONSLISTEN
 

 

Pressemeddelelser: Fynske kandidater søges

 

Bestyrelsen har den 20. august 2017 udsendt denne  pressemeddelelse til fynske medier:

 

Fyn fortjener også bedre regionalpolitikere.

 

Skandalerne har stået i kø i Regionsrådet -  anført af partiet Venstre.

Målet har været mere end fuldt alt for længe.

Der mangler politikere med vid og udsyn i rådet, hvilket der kan rettes op på til det snarlige valg.

 

Der mangler en ny Jørgen Pless i Regionsrådet, en person, som på bedste vis repræsenterede den ikke partipolitiske Regionslisten, i en årrække.

De partipolitiske repræsentanter i regionsrådet har spillet fallit

Der er brug for repræsentanter, der er fri af partipolitiske interesser og alene vil varetage regionens borgeres interesser

 

Derfor efterlyser Regionslistens bestyrelse nu aktive kandidater til det kommende valg, og man kan trygt henvende sig til Regionslistens bestyrelse for at drøfte muligheden for opstilling (www. Regionslisten.dk)

 

Vær med i arbejdet for at føre en anden politik i Regionsrådet.