REGIONSLISTEN
 

 

REGIONSLISTEN FORTSÆTTER ARBEJDET

 

Regionslistens ordinære generalforsamling den 26. marts 2018 vedtog at fortsætte det politiske arbejde, som det er beskrevet i listens formålsparagraf. Det betyder, at bestyrelsen skal arbejde for at opstille en liste ved næste regionsrådsvalg i 1921.

Det lykkedes ikke at opstille en kvalificeret liste ved valget i 2017, hvor bestyrelsen havde brugt megen energi på et samarbejde med lokal- og borgerlister i regionen.

 

Valgforbundet

Det havde været bestyrelsens ønske at indgå i valgforbund med Retsforbundet (420 stemmer),

Folkeflokken (423 stemmer),

Kristendemokraterne (4781 stemmer) og

Slesvigsk Parti (5278 stemmer),

i alt 10902 stemmer. Det var ikke nok til et mandat.

Bestyrelsen har beklaget, at den ikke lykkedes med at kunne have styrket valgforbundet.

 

Bestyrelsens konstituering

På generalforsamlingen var der genvalg til Niels Gertsen og Ove K. Pedersen, og der var nyvalg til Kirsten Danvad.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                    Niels Gertsen

Næstformand:             Kirsten Danvad

Sekretær:                   Ebbe Christensen.