REGIONSLISTEN
 

 

VIL DU VÆRE KANDIDAT FOR REGIONSLISTEN?

Hvis ja, kan du acceptere følgende?

 

REGIONSLISTENs regionsrådsmedlemmer

1.      ønsker at samarbejde med lokallister i regionen

2.      vil arbejde for, at der ved placering af regionale institutioner , fx sygehuse, tages hensyn til borgernes tryghed, således at disse ikke unødigt koncentreres, men tilgodeser borgernes behov for lokal tryghed

3.      vil arbejde for at skabe arbejdspladser, offentlige og private, i hele regionens område

4.      vil arbejde for åbenhed om alle beslutninger og overvejelser i regionnsrådet samt i administrationen af rådets beslutninger

5.      vil samarbejde åbent med alle medlemmer af regionsrådet

6.      vil inddrage borgerne i beslutningsprocessen

7.      vil formindske den nuværende store stab af kommunikationsmedarbejdere

 

Kontakt et medlem af bestyrelsen.