REGIONSLISTEN
     

HERUNDER DEBATINDLÆG FRA REGIONSLISTENS KANDIDATER VED REGIONSRÅDSVALGET 19. NOVEMBER 2013


Alfred Hansen, kandidat nr. 8

Alfred Hansen er og også kandidat til Odense Byråd for Borgerlisten i Odense
Han har sendt følgende til Fyens Stiftstidende

Fire helt gratis forslag

 

Jeg er ikke imponeret over hverken socialdemokraternes eller de andre byrådspartiers ”indsats” for at skabe arbejdspladser i Odense. Jeg har deltaget i rigtig mange møder, og hverken dér eller gennem artikler i Fyens Stiftstidende har jeg hørt eller læst et eneste konkret forslag til bedre beskæftigelse.

Kun jammer og klagetoner er blevet serveret og de gentagne udtalelser om, at vi desværre har mistet rigtig mange arbejdspladser! Ja, og hvad har så byrådet foretaget sig indtil nu? Jo, det har talt om behovet for vækst og arbejdspladser, men ikke noget om, hvordan?

 

Der er nu kommunalvalg, og byrådet skal til eksamen. Hvis det skulle ske, at borgerne stort set vælger de samme partier med stort set samme persongalleri, så vil det blive opfattet som et cadeau og skulderklap samt godkendelse af den førte politik – eller mangel på samme.

 

Anker Boye kan vel nærmest i søvne kl. 3 om natten slå ud med armene og tale om 38.000 arbejdspladser i forbindelse med ”nedsmeltningen” af Odenses midtby. Hvis det tager 10 år at ”maltraktere” byen, så er det 38.000 arbejdspladser fordelt over 10 år, hvilket betyder 3.800 arbejdspladser årligt. Disse arbejdspladser er ikke varige, og det er næppe odenseanere, der får jobbene. Hvad skal de 10.000 ”varige” arbejdspladser, som byrådets flertal taler om, bestå i? Skal de alle være beskæftiget som konduktører på letbanen?

 

Borgerlisten og jeg er optaget af ÆGTE OG RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. Jeg har foreløbigt 4 forslag, som er helt gratis for jer, og som I må bruge:

 

1)     Mere fokus på iværksættere. Lær af  ”Spinderihallerne” i Vejle. Vi skal samarbejde meget mere med SDU, og så vil der være unge dygtige og kreative, der vil etablere sig i Odense. Det er der perspektiv i!

2)     Vi skal have et tæt og formaliseret samarbejde med nabokommunerne, så vi sammen kan promovere Odense-området som et stærkt vækstområde. Vi vil naturligvis helst have, at virksomhederne ligger i Odense, men det er dog bedre, de ligger i Vissenbjerg, Munkebo, Langeskov, Årslev eller Otterup frem for, at de slet ikke kommer.

3)     Lad virksomhederne få mulighed for at etablere sig i Odense (eks. Tietgenbyen) på lejede grunde – med ret til at disponere over grunden i f. eks. 99 år. Herved skal virksomhederne ikke bruge en klækkelig kapital til køb af grunden. Derimod kan de bruge opsparingen/lånet  til byggeri og inventar. Den årlige leje til kommunen kunne f. eks. være en rente, der svarer til discontoen.

4)     Herning og Ikast-Brande kommuner ligger som henholdsvis nr. 1 og 2 på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Odense er nr. 80 ud af 98 kommuner. Det er bare ikke godt nok, kære byråd!

I de nævnte jyske byer forlyder det, at borgmesteren tager telefonen, når der fra en erhvervsmand/-kvinde vises interesse for at etablere sig i netop disse 2 byer. Borgmesteren er den første, som ringer og tilbyder sin assistance med hensyn til råd, vejledning og service samt et ”velkommen til byen”! Tænk hvis Odenses borgmester, både den nuværende og den evt. kommende, trådte i karakter og gjorde det samme?


Niels Gertsen, kandidat nr. 11

Niels Gertsen har sendt dette indlæg til aviser i regionen:

 

Er patienterne tilfredse?

 

Er patienterne tilfredse med den behandling, de modtager på regionens sygehuse?

Nogle er, og andre er ikke.

Nogle skriver læserbreve med meget kritiske bemærkninger, og andre roser sygehusene for det, de har oplevet.

Men der findes ikke noget retvisende billede af patienternes tilfredshed og utilfredshed, kun en årlig stikprøvekontrol af alle landets sygehuse.

Det er ikke godt nok.

Det er derfor, jeg har foreslået, at alle patienter ved regionens sygehuse gives mulighed for at udtrykke deres grad af tilfredshed/utilfredshed med deres behandling.

Således kan sygehusene sikre sig et reelt billede af, hvor gode de er, og hvor der (formodentlig) er behov for forbedringer. På et begrundet grundlag.

Det vil være godt for sygehusene, og det vil bedre politikernes/ejernes mulighed for at udvikle sygehusene.

Denne mulighed skal selvfølgelig gælder for både somatiske afdelinger og psykiatriske.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen og også kandidat til Sønderborg Byråd for Alssundlisten

Ombudsmanden skal nu se på Holst-beslutning

I JV den 14. nov. bekræfter regionsformand Carl Holst, at der findes dokumenter, hvori min hustru er omtalt, og, at hun ikke - med loven om aktindsigt i hånden - kan få adgang til at se dokumenterne, fordi der i disse også er omtalt andre personer.

Vi mener ikke Carl Holsts tolkning af loven er korrekt, og derfor retter vi nu henvendelse til både Datatilsynet og til Ombudsmandsinstitutionen for at få klarlagt, om Carl Holsts handlemåde er korrekt og for at få dokumenterne udleveret. De andre navne kunne jo være overstreget med en sort tusch. Det er set i mange sager, hvor offentlighedsloven er taget i anvendelse.

Vi forstår stadig ikke, hvorfor regionsrådets 41 medlemmer og otte forvaltningschefer kan læse ting om min hustru i dokumenter, hun ikke kan få udleveret. Der er for meget i denne sag, der vækker minder fra DDR-tiden.


Alfred Hansen, kandidat nr. 8

Alfred Hansen er og også kandidat til Odense Byråd for Borgerlisten i Odense


Medierne er ligeglade med regionsrådsvalget

 

Regionsrådsvalget har desværre ikke høj prioritet i hverken de elektroniske eller de trykte medier. Og det er ærgerligt, for er der noget, der har indflydelse på vores hverdag, så er det vores fysiske og mentale tilstand.

Den har afgørende betydning for, om vi har en god livskvalitet samt, at arbejdsevnen er intakt.Vi kommer jo alle på et eller andet tidspunkt i forbindelse med vort
hospitalsvæsen og vores "egen" læge.
 
I den tværpolitiske liste "Regionslisten" følger vi udviklingen nøje, og når jeg har ladet mig opstille til regionsvalget for Liste L, er det udtryk for, at jeg med mine erfaringer som aktiv fynsk politiker siden 1963 både landspolitisk og lokalpolitisk vil bruge de eksisterende muligheder til at påvirke de politiske beslutninger, som har så stor indflydelse for os alle.

Vi skal således have sikkerhed for, at vi hurtigt kan komme under kyndig behandling, hvis vi bliver ramt af sygdom. Derfor skal ventelisterne på vore sygehuse minimeres yderligere, og de mindre sygehuse skal fortsat aflaste de store sygehuse. Det har de hidtil gjort forbilledligt og til patienternes store tilfredshed.

Regionerne skal kunne sikre, at færdigvisiterede patienter efter endt operation kommer til genoptræning med det samme. Kun herved opnår man det fulde udbytte af operationen.

Ansvar for genoptræning ligger – efter amternes nedlæggelse - desværre nu hos kommunerne. Jeg har som fynbo en klar fornemmelse af, at ikke alle kommuner lever op til deres ansvar. En række
henvendelser, jeg har fået samt en nylig offentliggjort undersøgelse, bekræfter mig i, at kommunerne bruger en længere ventetid på genoptræning som en spareøvelse i form af "kassetænkning".

Det viser sig objektivt, at visse kommuner lader patienterne vente i op til seks uger, før genoptræning påbegyndes. Helt uacceptabelt og en hån mod patienterne!
 
Ved parkering ved OUH skal der betales mindst 10 kroner, og 10,50 kroner, hvis der bruges dankort.
Åbenlyst urimeligt, at man skal betale et sådant beløb, hvis man f.eks. blot skal aflevere et brev eller hente en pårørende. Med et sådant accept fra regionens side har man begunstiget parkerings-selskaberne på patienternes/brugernes bekostning. Det skal ændres, så man reelt kun betaler for den faktiske tid, man parkerer.

De "truede" stationer mellem Odense og Middelfart skal bibeholdes. Her bør regionsrådet markere sig langt stærkere i form af et markant pres på regeringen.

På samme måde må det nye regionsråd sikre en positiv regional udvikling ved at pege på en bro mellem Fyn og Als.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen og også kandidat til Sønderborg Byråd for Alssundlisten

Aase Nyegaard svigter det tværpolitiske samarbejde

Det er med dyb undren, at jeg bemærker, at Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard, valgt på en borgerliste, tilsyneladende ikke længere ønsker at være en del af det tværpolitiske samarbejde, vi har haft i mange år.

Nu opfordrer borgmesteren borgerne i kommunen til at stemme på en konservativ kandidat til Regionsrådsvalget. Det er meget ejendommeligt. Hvorfor ikke på Regionslistens to tværpolitiske kandidater fra Sønderborg Kommune? De har været kandidater siden sommer. Det har Aase Nyegaard ikke kunnet undgå at bemærke.

I Regionslisten har vi, trods gentagende henvendelser, ikke hørt noget fra Fælleslisten i Sønderborg. Jeg synes det er en ejendommelig måde at sige farvel og tak på. Og så få dage før et valg.

Kan udmeldingen ses som et udtryk for, at Aase Nyegaard måske er at finde under de konservative faner ved først givne lejlighed?


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen og også kandidat til Sønderborg Byråd for Alssundlisten

Sønderborg skal i SDUs bestyrelse

Skal Syddansk Universitet i Sønderborg blive andet og mere end leverandør af ingeniører og kandidater til det syddanske erhvervsliv, er det vigtigt, at der kommer nye og mere fremtidsorienterede uddannelser ind på Alsion. Får vi ikke dem, risikerer vi at komme ind i en ond spiral, hvor SDU i Sønderborg fortsat kun bliver de studerendes tredjevalg af studiested.

Det skal være ”in” at læse i Sønderborg, fordi det er her vi uddanner indenfor de områder, som vil præge morgendagens erhvervsliv. Det vil også smitte positivt af på vores fremtidige lokale erhvervsliv.

En af måderne, hvorpå vi kan sikre, at Sønderborg får andel i de nye uddannelser, er, ved at ”vores” tre medlemmer i SDUs repræsentantskab får tilkæmpet sig en bestyrelsespost i SDU.  De tre er borgmesteren og to med tilknytning til Danfoss udpeget af forskellige interesseorganisationer.

En bestyrelsespost kan sikre universitets fremtid og gøre Sønderborg til de studerendes førstevalg.


Ole Dupont Kofod er kandidat nr. 4

Ole Dupont Kofod har sendt dette indlæg til Fyens Stiftstidende

Togstop i Ullerslev

Det er for nylig kommet frem, at DSB planlægger at betjene det kommende stop i Langeskov med regionaltogene fra Svendborgbanen i.st.f Intercitytog.

Det kan blive en fordel for Ullerslev. Dels kan man lave en station med kortere perroner, som er langt billigere i anlæg, dels er der samfundsøkonomisk meget lavere driftsomkostninger ved at bruge regionaltog fremfor IC-tog. Det gælder i særdeleshed, hvis man lader togene fra Fredericia/Vestfyn køre til Nyborg.
Ullerslev kan få timedrift og rigtig gode forbindelser til Odense/Nyborg og videre herfra. Jeg ser frem til at fremlægge forslaget i Regionsrådet, så det kan blive bragt videre til Transportministeren og vedtaget hurtigst muligt.

Kommunalt kan jeg anbefale Mette Valentin fra Social Balance, der også kæmper for en bedre kollektiv trafik.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten

Fra forstad til landsby – retur

Hvor er det kedeligt, at vi i Egernsund har borgere, der ikke ønsker det bedste for vores by. Som det fremgår af Ester Andersens læserbrev i JV den 8. november, er EA en sådan borger.

Tilsyneladende er det EA´s opfattelse, at Egernsunds planstatus som ”forstad til Gråsten” ikke står til at ændre. Det til trods for, at samtlige paneldeltagere inkl. Socialdemokratiets spidskandidat ved vælgermødet i Egernsund klart gav udtryk for det modsatte.

EA´ demagogiske forslag om at sende Egernsunds pensionister og arbejdsløse ud af Egernsund for at komme ned på 1000 indbyggere er ganske enkelt udtryk for noget uanstændigt vrøvl. En ændring af Egernsunds planstatus til ”selvstændig landsby” med et dertil hørende officielt talerør, kræver blot en konstruktiv dialog med det kommende byråd i Sønderborg Kommune. Der er kun fordele og ingen ulemper ved den løsning.


Karen Damm, kandidat nr. 5


Karen Damm har sendt følgende indlæg.

Hun er også kandidat til Sønderborg Byråd på Alssundlisten


Verdens bedste

Vi vil så gerne være "verdens bedste". Kan vi ikke blive det, så går det an med "Danmarks bedste".

Men der er lang vej.

Regionen bruger al for megen tid på undersøgelser, rapporter og konsulenter. Vi sender folk til USA for at se på nye systemer.

Bliv hjemme. Lad os holde os til det, det hele handler om: At giver regionens borgere den bedst tænkelige behandling, nedsætte ventetiden og sørge for, at hygiejnen på vore sygehuse er i top. Det kræver ikke den store viden, men blot lidt ansvarlighed.

Det er trist, at personalet på sygehusene er så hårdt presset, at det går ud over patienterne. .


Derfor er bægeret nu fyldt. De tilstande kan vi hverken byde patienter eller personale. Regionslisten vil forbedre forholdene, og hvem ved måske kårer både personale og patienter vores sygehuse som ”Verdens bedste” – det er en hæderstitel at arbejde hen imod.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten

Er regionen en Bananrepublik

Carl Holst er en stærk leder, som ikke tåler at blive sagt imod. Ja, lidt ala det man oplever i en Bananrepublik.

Men noget mandfolk er han ikke. Når min kone - læge og internationalt anerkendt forsker Jette Kristiansen - i en sag om patentrettigheder, ønsker aktindsigt i papirer, hvor hun er omtalt, får hun et nej og besked om, at det er ”interne papirer” og ”tavshedsklausulerede dokumenter”.

Der foreligger mindst tre tavshedsklausulerede skrivelser om min hustru. Dokumenter, som i forbindelse med lukkede møder er omdelt til regionsrådets øvrige 40 medlemmer og øverste forvaltningschefer Vi kan ikke få dem udleveret, men 40 medlemmer kan ikke holde tæt og derfor ved vi, at de dokumenter, der er omdelt, er markant fordrejede og fejlbehæftede og ikke fortæller sandheden om min hustru. Det er bekymrende.

Hvorfor må vi ikke se, hvad regionen skriver om min hustru. Hun har ikke stjålet af kassen. Tværtimod. Gennem 6 år under Carl Holsts overherredømme blev den forskning, som regionen dengang ejede og havde overansvaret for, misrygtet. Regionen, med Carl Holst personligt i spidsen, fejlvurderede totalt den pågældende forsknings lægevidenskabelige og helbredsmæssige betydning. Som dengang ansvarlig ejer af opfindelsen, valgte regionen at lade være med at passe på min hustrus og forskergruppens forskningsresultater. Da vi, som Forskerpatentloven kræver det, fik vores forskning tilbage, var den maltrakteret i en sådan grad, at vi nu kun har en lille bitte stump tilbage.

For mig minder Carl Holst fremturen om det demokrati, man havde i Deutsche Demokratische Republik. Her havde man Stasi-arkiverne. Skal vi opleve noget lignende i Region Syddanmark?


Karen Damm, kandidat nr. 5

 

Carl: Kæmp for jernbanenettet

Med Carl Holst i spidsen mistede Sønderborg sit sygehus, men det lykkedes ham at få en motorvej til Sønderborg. Nu har vi atter brug for regionsrådsformandens jernvilje. Ikke til Sergentskolen. Det må være Statens ansvar, men for at sikre timedrift på banestrækningen fra Sønderborg til Tinglev.

Den Togfond, der skal bruge milliarder på nye og hurtigere togforbindelser udenfor Sønderjylland, bør kunne afse de millioner, det vil koste at forbedre togforbindelsen til og fra Sønderborg. Det vil styrke universitetet, kulturlivet og hele byens erhvervsklima. Ja, og kunne vi så få et dobbeltspor hele vejen til den tyske grænse, gjorde det bestemt ikke noget.

Derfor Carl: Kæmp for det, Carl. Du kan gøre det, og vi i Regionslisten hjælper dig gerne på vej i dette spørgsmål.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten

Egernsund er vores Skagen

Turisme kommer efter alt at dømme til at få stigende betydning for kommunernes økonomi. Der bliver arbejdet målrettet for at få gæster til Sønderborg Kommune, men der er stadig behov for nye initiativer.

Mange turister valfarter til Skagen, Faaborg, Silkeborg, Snekkersten og andre byer for at kigge på kvalitetskunst. Men kun meget få danskere ved, at den lille søfartsby, Egernsund, i Sønderborg Kommune, har været hjemsted for fantastiske kunstnere. Fra 1880'erne blev der skabt kunst i Egernsund, der ofte tåler sammenligning med selv Skagen-kunsten. Hvordan kan vi udnytte det?

Besøg Museumsberg i Flensborg - og du vil gøre store øjne. Tænk, at så fantastisk kunst er skabt på vores egn. For 130-150 år siden var Egernsund-kolonien ramme om et helt unikt kunstnerfællesskab. Alssundlisten opfordrer fagfolk til at indhente det forsømte - få Egernsund på kunstens landkort - det er aldrig for sent.


Debat indlæg fra Ove K. Pedersen

Om de stjålne forskningsresultater

Sagen om de stjålne forskningsresultater ved Sønderborg Sygehus  har fået Ove K. Pedersen, Faaborg, tidligere borgmester i Faaborg og nuværende kasserer i Regionslisten, til at sende følgende indlæg til dagblade i regionen.

 

GRIMME  TANKER…..

 

Man får nogle meget grimme tanker og forestillinger, når man finder ud af, hvordan Carl Holst og Region Syddanmark har behandlet den forskergruppe, der arbejdede på Sønderborg Sygehus med at gøre multiresistente bakterier følsomme for behandling med antibiotika..

 

Hvordan kunne en person udenfor forskergruppen indgive patentansøgning om nøjagtig det samme, som forskergruppen arbejdede med, samtidig med, at den kvindelige leder af forskningen blev fyret?

Hvordan fik patentansøgeren, der ikke var ansat i regionen, adgang til de data og oplysninger, som dannede baggrund for ansøgningen?

 

Svaret får vi nok aldrig, i hvert fald ikke fra Carl Holst, som stikker hovedet grundigt i busken.

 

Regionen gennemførte en tjenestemandsundersøgelse mod den ledende overlæge i den afdeling forskergruppen arbejdede i, og som handlede om mandens arbejdsindsats.

Patentspørgsmålet blev ikke berørt, men da regionen indgik et forlig, blev den alvorlige patentproblemstilling automatisk omfattet af forligets tavshedspligt.

 

Hvorfor regionen vælger denne fremgangmåde? fortæller Carl Holst næppe, men de mange forskere på regionens sygehuse bør forholde sig hertil. For hvordan beskyttes de resultater og

værdier som skabes, og som reelt tilhører almenvellet?

Carl Holst og regionen har ikke passet ordentligt på vores fælles værdier.

Besvarelsen af ovenstående blæser i vinden..

 

Af et tidligere indlæg i Jyske Vestkysten (ult. november 2012) fremgår, at en søster til den ledende overlæge i en weekend har haft adgang til Sønderborg Sygehus, hvilket overlægen modtog kritik af.

 

Søsteren er den person, som på vegne af sit eget firma, har indgivet patentansøgning på netop forskerholdets  arbejde!

 

FÅ SÅ HOVEDET UD AF BUSKEN, CARL.


 

Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten

Vi skal have tæt dialog med SDU

SDUs tre fakulteter i Sønderborg - det tekniske, det samfundsvidenskabelige og humanistiske – kan være nøglen til at realisere kommunens erhvervspolitiske vision.

De uddannelser vi har i dag understøtter erhvervslivets behov, men ikke nødvendigvis morgendagens krav. Formår vi at overbevise SDU om behovet for, at studierne bliver mere tværfaglige, kan vi få flere studerende til byen.

Det kræver, at de eksisterende uddannelser i højere grad udbyder kurser, som eksempelvis gør at ingeniøren bliver motiveret til at snuppe et kursus i kulturel forståelse og formidling. På den måde er der mulighed for at sammensætte helt nye uddannelser baseret på et bredt vidensmæssigt fundament. Det åbner nye muligheder for de studerende, og det de kan tilbyde virksomhederne.

SDU i Sønderborg kan blive et uddannelsesmæssigt testcenter hvor vi prøver nyt. Universitetets størrelse er perfekt til det.

I Alssundlisten ønsker vi en tæt dialog med SDU, så Sønderborg får nye og innovative uddannelser.


Debat indlæg fra Dyrlæge Søren Nielsen
 

De stjålne forskningsresultater

Dyrlæge Søren Nielsen, Strandgade2, Troense, Svendborg (tlf. 4051 9313, email: mailto:tangovet@mail.dk har til dagbladet Politiken indsendt dette indlæg om de stjålne forskningsresultater ved Sønderborg Sygehus. Læs nærmere herom under “Nyt fra bestyrelsen” og understående spørgsmål til formanden for regionsrådet, Carl Holst.

Bekæmpelse af antibiotikaresistent tuberkulose.

Af en artikel i gårsdagens Politiken fremgår det, at tuberkulosen breder sig i hele verden og nu også i Danmark, og et antibiotikaresistent tilfælde er konstateret i Danmark.

En fremtrædende videnskabsmand hævder i artiklen, at denne form for sygdommen ikke kan behandles med antibiotika.

Det er ikke i overensstemmelse med den seneste forskning udført af et DANSK forskerteam under ledelse af overlæge Jette E. Kristiansen, der for flere år siden opdagede, at visse psykofarmaka kunne ophæve resistensen mod antibiotika, således at de sædvanlig brugte antibiotika atter blev virksomme.

Der er tonsvis af relevant og seriøs dokumentation herpå, og det undrer mig bare, at man ikke griber denne opdagelse med kyshånd og hurtigst muligt får et eller flere af denne gruppe lægemidler godkendt til behandlingen af sygdomme forårsaget af antibiotikaresistente mikroorganismer.

Overlæge Jette E. Kristiansen har fået udtaget patent – også i USA på en såkaldt racemat af midlet Thioridazin, der har været brugt i mange år til behandling af skizofreni. Det er nu renset for sin virkning på nervesystemet, men beholdt sin virkning på antibiotikaresistensen Både i Indien og i Argentina, der begge er plaget af antibiotikaresistent tuberkulose, anvendes sådanne midler med godt resultat. At lægemiddelproducenter ikke synes interesserede i at producere disse midler kan kun skyldes, at der er mere profit at hente på produktionen af nye antibiotika, mod hvilke, der alligevel hurtigt opstår resistens, og så er man lige vidt.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten


Thorkild Kristiansen og hans kone, Jette Kristiansen, stillede på møde i regionsrådet den 28. oktober 2013 et spørgsmål til formanden for regionsrådet, Carl Holst.

Spørgsmålet relaterer til en sag om tyveri af forskningsresultater ved Sønderborg Sygehus, som  er nærmere omtalt under “Nyt fra bestyrelsen”.

Sidst jeg, non-antibiotikaforskergruppen og min mand stod ved denne talerstol var i marts 2010, hvor vi stillede regionsborgmester Carl Holst en række spørgsmål om patentsagen. På mødet lovede Carl Holst at svare skriftligt på spørgsmålene, men vi fik aldrig noget svar, idet Carl Holst senere meddelte os at svarene var tavshedsklausulerede, som en følger af, at det drejede sig om ”personsager”.

Siden er vi helt konsekvent blevet nægtet aktindsigt i alle de mange oplysninger, Carl Holst og Region Syddanmark har samlet sammen om mig, og den såkaldte patentsag og min forskergruppes forskning.  Den nægtede aktindsigt er af Carl Holst hver gang blevet begrundet med, at det drejer sig om ”tavshedsklausulerede personsager” og/eller ”interne papirer”. 

Mine spørgsmål til dig Carl Holst i dag er derfor:

1.      Hvad er det for oplysninger om min person, som du, Carl Holst som regionsborgmester i Region Syddanmark har valgt at præsentere for dine 40 regionsrådskolleger på ”lukkede møder”? Er årsagen til, at du ikke ønsker, at jeg skal få kendskab til de pågældende op-lysninger, at de er dokumenterbart usande, og - som følge heraf - ikke tåler dagens lys? 

Er regionsrådets medlemmer enig i, at en sådan fremgangsmåde fra regionsborgmesterens side er etisk acceptabelet i et demokratisk samfund?

2.      Dækker du, Carl Holst med din nægtelse af at give mig og min forskergruppe indsigt i de oplysninger, du og dine forvaltningschefer har præsenteret på ”lukkede møder” over den kendsgerning, at Region Syddanmark som formel og ansvarlig delejer af opfindelsen gen-nem 6 år totalt undlod at beskytte vores forskning, vores nu internationalt anerkendte opfindelser og os som mennesker i din organisation? Som du ved har administrerende overlæge Poul Kjældgaard`s søster, Birgit Kjældgaards Giwercman i eget firma fået patent over det meste af verden på vores forskningskoncept.

3.      Ved du, Carl Holst, at non-antibiotikagruppen nu – uden din organisationsmedvirken - har fået såvel europæisk som amerikansk patent på resterne af de af dig og dine rådgiveres maltrakterede og nedvurderede behandling  af vores opfindelse?

4.      Ved du, Carl Holst, at det nu har vist sig, at vores opfindelse – JEK 47 og vores Thioridazin   - er i stand til at helbrede MRSA og den ellers uhelbredelige resistente XMDR-tuberkulose, der i disse dage også er kommet til Danmark. 

Gennem de seneste måneders slagsmål med dig, Carl Holst om at få aktindsigt er vi blevet opmærksomme på, at der i Region Syddanmark-regi foreligger mindst 3 tavshedsklausulerede rapporter om mig og min person, der har været udleveret til regionsrådets medlemmer. De 2 førstnævnte af disse stammer fra sidste valgperiode, nemlig fra det ”lukkede regionsrådsmøde” den 23. november 2009. Den sidste tavshedsklausulerede rapport stammer fra Mette Stokbæks mail sendt til Jer alle her tilstedeværende den 11. januar 2013.

Grundet den korte tid, der er til min rådighed her i dag, vil jeg afslutte mit indlæg med at oplyse, at jeg efter i dag vil sende samtlige Jer regionsrådsmedlemmer min og min forskergruppes kommen-tarer til de tavshedsklausulerede papirer og den behandling vores forskning gennem årene har fået af Region Syddanmark i almindelighed og af Carl Holst i særdeleshed.Regionsrådsformand Carl Holst svarer i JydskeVestkysten den 13. november 2013
på et læserbrev fra Thorkild Kristiansen, Regionslistens kandidat nr. 3


 

Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten

 

Gør Egernsund til landsby og få del i mange fordele

Afstandsmæssigt har vi ingen problemer, men administrativt har vi Egernsundborgere efter kommunesammenlægningen fået længere til Sønderborg Kommune end vi havde før.  Årsagen er, at Sønderborg Kommune valgte at kategorisere Egernsund som en ”forstad til Gråsten” og ikke som det Egernsund er, nemlig ”en landsby”.

Ved en ændring fra ”forstad” til ”landsby” vil vi kunne etablere et landsbylaug, der med offentligt tilskud vil kunne sikre Egernsund en udvikling, der bevarer, styrker og udvikler vores sammenhold og kultur. Et ”Egernsund Landsbylaug” som officielt talerør vil med fordel kunne varetage Egernsunds interesser overfor Sønderborg Kommune.

Derfor opfordrer jeg Egernsund Borgerforening til snarest at tage initiativet til at få ændret Egernsunds planstatus fra ”forstad” til ”landsby”. Et ”Egernsund Landsbylaug” som talerør for Egernsund, må kunne etableres i et tæt samarbejde mellem alle Egernsunds mange lokale foreninger.


Thorkild Kristiansen, kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen har sendt dette indlæg til lokale medier

Thorkild Kristiansen er også kandidat til Sønderborg Byråd. Han er kandidat nr. 5 på Alssundlisten


Sundgade i Egernsund

har brug for lokalplan
 

For mange af os, der bor i Sundgade i Egernsund, har det længe stået klart, at vi mere end nogensinde har behov for at få Egernsundborgeres stillingtagen til en ”bevarende lokalplan” for vores byområde. Mod alle forventninger findes der ikke nogen lokalplan for Sundgade, og vi er derfor mange, der frygter, at vores dejlige Sundgade, vil blive forvandlet til et bygningsmæssigt rigmandskvarter og ”klondike” i løbet af de kommende år.

Med en bevarende lokalplan - der tager særligt højde for hvor tæt, der må bygges på vandkanten og for de bevaringsværdige bygninger og helheder, der findes i Sundgade - vil vi kunne sikre den fremtidige bevaring af Sundgades helt specielle udtryk.

En bevarende lokalplan vil også hjælpe grundejerne til at forstå værdien af den bygning de ejer, og til at vælge de rigtige materialer og metoder i forbindelse med fremtidige renoveringer af deres huse og haver. På den måde kan vi bibeholde Sundgades helt unikke ”udtryk” ud mod Flensborg Fjord

Allerede før kommunesammenlægningen blev vi af den daværende Broager Kommune lovet, at der ville blive udarbejdet et udkast til en bevarende lokalplan for Sundgade. Den pågældende lokalplan blev aldrig udarbejdet. Efter den seneste diskussion om et af Teknik- og Miljøudvalget godkendt paladsbyggeri ved siden af Egernsund Kirke, har Sønderborg Kommune indvilget i at udarbejde et bevarende forslag.

Ifølge kommunen vil forslaget komme til høring i Egernsund senest i foråret 2015. Kan vi tro på det? Ole Dupont Kofod, Kandidat nr. 4

Fyens Stiftstidende tegnede den 23. oktober 2013 et portræt af Ole Dupont Kofod
 


Niels Gertsen, kandidat nr. 11

Niels Gertsen har sendt dette indlæg til aviser i regionen:

Er patienterne tilfredse? 

Er patienterne tilfredse med ophold og behandling ved regionens sygehuse?

En gang imellem er der i avisens spalter beretninger om meget positive oplevelser og om det modsatte. Men hvad er sandheden?

Jeg vil foreslå, at alle patienter, der behandles ved regionens sygehuse (ved såvel de somatiske som de psykiatriske afdelinger), får mulighed for at give udtryk for deres grad af tilfredshed med ophold og behandling, således at man får et klart billede af patienttilfredsheden på alle afdelingerne.

Den nuværende metode med landsdækkende undersøgelser, en slags stikprøver et par måneder om året) giver ikke et retvisende billede af tilfredsheden.