REGIONSLISTEN
 


REGIONSLISTEN opstiller kandidaterne sideordnet.

Du kan herunder læse nærmere om de enkelte kandidater.

 

Kandidat nr. 1

Jørgen Pless

Liljevej 4, 5700 Svendborg

jorgenpless@gmail.com

 6221 6886

Stilling: Overlæge i plastikkirurgi og cand. odont.

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk

 

Om Jørgen Pless

Jørgen Pless er født i 1934 og er uddannet som overlæge i plastikkirurgi  og cand odont. 

Han har især interesseret sig for kræft  på ører og i mundhule samt den dertil  hørende  rekonstruktion af ansigtet. Endvidere rekonstruktion af  kæmpebrok.

Han var den første i Danmark, der genpåsatte  afskårne legemsdele, i særdeleshed fingre og hænder.

Efter ophør som administrerende overlæge har han været medlem af  Fyns Amtsråd  og de efterfølgende to  regionsråd. Han var i en enkelt periode  medlem af  byrådet i Svendborg.

Han var med til at stifte Lokallisten Region Syddanmark (nu: Regionslisten) i 2006 og i 1999 Borgerlisten (liste L), som han begge har repræsenteret.

Han er tilhænger af, at den politiske indsats har  relation til ens viden og  kontaktflade,  hvorfor sundhedsvæsenet  er og har været  hans kerneområde

 

Jørgen Pless om sine politiske aktiviteter:

 

Regionslistens  og mit overordnede formål  er, og har altid været, at opnå  optimale  samfundsforhold  for Region Syddanmarks borgere.

 

Det er tungt for et parti med én politisk repræsentant at få indflydelse,  idet  magten er bestemt af antallet af stemmer.

 

Indflydelse er imidlertid kendetegnet ved  kendskab, kontaktflade med  sundhedspersonale - og argumentation. Det går bedst,  når de store partier ikke taber ansigt, men i stedet kan anvende gode ideer i eget regi. Dette finder sted i de arbejdende udvalg!

I regionsrådet,  hvor slutbehandlingen vedtages, og forhandlingerne er offentlige, er journalisterne   kun interesseret i sager med  uoverenstemmelser. Det har Regionslisten, på grund af medindflydelsen i  udvalgene, ikke deltaget i. Optimal indflydelse kan således udløse minimal politisk fordel.

 

Et enkelt mandat giver almindeligvis ikke plads i flere udvalg. Min særlige ekspertise og samarbejdsvilje har imidlertid givet mange poster:

Innovationsudvalg , Sundhedsudvalg, Sundhedsbrugerråd,  sygehusstrukturudvalg, udvalg vedrørende kvalitet  prioritering og  sundhedsplan, visionsudvalg, tandlægeudvalg samt  arbejdsgruppe vedrørende stående udvalg

.

Det har glædet mig, at jeg i samarbejde med  de øvrige partier i udvalgene og med embedsværket  har skabt  et sundhedsvæsen i Region Syddanmark,  der trods  et vanskeligt  udgangspunkt fra  Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen  i offentligheden  har et godt  ry  i forhold til de øvrige  regioner, men beklager den liden effekt, indsatsen  har på den offentlige  omtale af  Regionslisten.

 

Allerede i Fyns Amts tid argumenterede jeg for  en 3. broforbindelse over Lillebælt,

fra Fyn til Als,  med en ide om at etablere et  nyt  erhvervsaktivt område  i trekanten  Sønderborg, Åbenrå og Flensborg. En ide, der på det seneste er blevet mere aktiv.

 

Jeg har været aktiv i at udvikle og etablere et Flexhospital på  Lindøs areal.  En aktivitet der blev meget omtalt, og hvor  Region Syddanmark  var indstillet på  medfinansiering, såfremt  det lykkedes at  få  fondsbaseret  medfinansiering. Det lykkedes imidlertid ikke, hvorefter projektet  døde. Det har dog glædet mig at iagttage, at enkelte dele af såvel idegrundlaget samt de praktiske  tiltag  i det videre arbejde  med  nyt OUH er  medtaget.

 

Regionslisten har, efter at have være aktiv i 3 perioder,  tilstræbt at etablere aktivitet  i  et større område  af  Region Syddanmarks  ansvarsområder. Da det er Regionslistens mål, at  sager skal løses  så borgertæt og  borgerfordelagtigt som muligt,  er det vort mål at etablere brugerudvalg,  der indeholder ekspertise  indenfor  afgrænsede opgaver. Vi har i denne samling etableret et  udvalg  med  opgaveløsninger inden for den offentlige trafik, som vi  ser hen til kommer godt i gang med arbejdet.


 

Kandidat nr. 2

Knud Gether

Strandløkken 1B, 5900 Rudkøbing

 kng@langelandkommune.dk

 4011 4299

Stilling: Direktør og jobkonsulent hos Ramsdal samt tidligere forstander for Sydlangelands Maritime Efterskole.


Knud Gether har været politisk aktiv siden 1978, borgmester på Langeland i 16 år og formand for Teknik og Miljø gennem de sidste 4 år.

Han er førstesuppleant til regionsrådet i Region Syddanmark for Regionslisten.

 

Hjemmeside: www.regionslisten.d


 

Kandidat nr. 3

Thorkild Kristiansen

Sundgade 54,  6320 Egernsund

 malthe@dadlnet.dk

 2129 5577

Stilling: Adm. Direktør, 1. suppleant til Sønderborg Byråd

 

Thorkild Kristiansens levnedsbeskrivelse:

 

Thorkild Kristiansen voksede op i Galten, hvor hele familien Kristiansen tog aktiv del i opbygningen og udviklingen af Galten Brugsforening. Efter en tid som ”karl på landet” og en afsluttet præliminæreksamen fra Galten Præliminærkursus tog Thorkild Kristiansen studentereksamen fra Århus Katedralskole i 1962.

 

Afbrudt af et års studieophold ved University of Toronto, Canada, studerede Thorkild Kristiansen økonomi ved Århus Universitet i de følgende år. Studiet blev afsluttet med embedseksamen i 1971.

 

Sin egentlige erhvervskarriere påbegyndte Thorkild Kristiansen på Axelborg i den daværende Andelsbank. Efter en tid som underdirektør i Jyske Bank, Silkeborg, gik vejen over et tilsvarende job i det daværende Topsikring A/S til en administrerende direktørstilling i Topdanmark-koncernen.

 

I 1988 blev Thorkild Kristiansen af Tjæreborg-præsten ansat som adm. direktør for ”La Santa”-selskaberne bygget op omkring Club la Santa på Lanzarote. Han var Club La Santas 13. direktør ansat inden for en periode på 9 år. Efter 5 udfordrende og festlige år på Lanzarote forlod han De Canariske Øer og vendte tilbage til Danmark.

 

Efter hjemkomsten gik Thorkild Kristiansen igen ind i landbrugssektoren, idet han blev direktør i DLG-koncernen, først inden for agrokemien og siden inden for elforsyningen og ejendomsadministrationen.

 

Han gik formelt på pension som 69-årig den 1. januar 2011.

Siden sin pensionering har Thorkild Kristiansen sammen med sin hustru, speciallæge, dr. med. Jette E. Kristiansen, og gode kolleger i sundhedsbranchen etableret biotekselskabet Noa Sic ApS. Det pågældende selskab, som Thorkild Kristiansen er direktør for, udvikler og markedsfører lægemidler og andre sundhedsprodukter.

 

Siden sin bosættelse i Egernsund, Sønderjylland, i 1994 har Thorkild Kristiansen engageret sig dybt i lokalpolitikken; først ved som venstremand at blive indvalgt i Broager Byråd, siden ved som fælleslistemand at blive indvalgt i Sønderborg Byråd.

 

Regionspolitisk sidder Thorkild Kristiansen som bestyrelsesmedlem og næstformand i ”Lokallisten Region Syddanmark”, nu Regionslisten.

Han stiller op til regionsrådsvalget den 19. november 2013 som nr. 3 på Regionslistens liste.

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk


 

Kandidat nr. 4

Ole Dupont Kofod

Hybenvænget 8, 5620 Glamsbjerg

 kophod@gmail.com    www.ole.dupontkofod.dk

2670 0788

Stilling:  Selvstændig trafikkonsulent, medejer af Mulighedernes Hus i Glamsbjerg. Tidl. friskolelærer og kommunikationsmedarbejder.

 

Politisk aktiv siden 2001. Medstifter af Centerpartiet.
Mærkesag: Bedre fungerende kollektiv trafik som krumtap for udvikling i regionen.

Læs et portræt af Ole Dupont Kofod i Fyens Stiftstidense under “Debat”

Hjemmeside: www.regionslisten.dk


Kandidat nr. 5

Karen Damm

Alssundvej 67, 6400 Sønderborg

 karendamm@gmail.com

 2790 3704

Stilling: Efterlønner. Medlem af Sønderborg Byråd

Hjemmeside: www.regionslisten.dk

Karen er født og opvokset i Fynshav, og har arbejdet i en række af Sønderborgs toneangivende sko-og tøjforretninger. Senest i syv år som leder af en brugskunstafdeling. Karen er en erfaren politiker med to perioder i Sønderborg Byråd og medlem af økonomi-, kultur, senior- og teknik- og miljøudvalg. Kæmper bl.a. for at der indføres timedrift på jernbanestrækningen fra Sønderborg til Tinglev. Det vil have betydning for både universitet og kulturliv.

 

En fast forbindelse fra Karens fødeby Fynshav til Fyn er et must. Det vil være med til at skabe øget vækst i Sønderjylland, på Sydfyn og i store dele af Slesvig-Holsten. Samtidig vil det aflaste trafikken over Lillebælt, og kan måske helt overflødiggøre en 3. Lillebæltsbro.

 

Kampen for børn og unges trivsel er en hjertesag for Karen. Det er det første hun tænker på, når hun vågner, og det sidste, når hun går i seng.

 

Karen er gift med Jens Michael, der driver PR-virksomheden Damm & Lemann i Sønderborg. Parret har fire børn og fire børnebørn

 

Karen opstiller også til byrådet i Sønderborg. Det sker som spidskandidat for den tværpolitiske liste Alssundlisten


 

Kandidat nr. 6

Mads Brichstein Bay

Tingstedet 21, 7190 Billund 

 madbay@gmail.com

 2927 2556

Stilling: Driftsleder

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk


 

Kandidat nr. 7

Benny Ebsen

Bobøl-Foldingbrovej 7, 6683Føvling

familien.ebsen@hotmail.com

75398459 / 21208896
Stilling: Salgs & Terminalchef

 

Tidligere poster: Økonomiudvalg og Børne & kulturudvalget i Holsted byråd 2001 – 2006

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk


 

Kandidat nr. 8

Alfred Hansen

Hole Skovvej 6, Korup, 5210 Odense NV

 alfred@kalnet.dk

 6594 1718

Stilling: Lærer og forh. folketingsmedlem

 

Politisk aktiv siden 1960. Formand for Borgerlisten i Odense, og medlem af bestyrelsen i Regionslisten.

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk

http://www.borgerlisten-odense.dk/

 

 

Kandidat nr. 9

Jørn Aagaard

Birke Alle 14, Ødsted, 7100 Vejle

 jaal@os.dk

2040 0898

Stilling: Projektleder

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk

 

 

Kandidat nr. 10

John Nielsen

Hans Svaningsvej 2, 2., 5000 Odense C

 john@flyplus.dk

 3114 9173

Stilling: Lærer

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk
http://www.borgerlisten-odense.dk/

https://www.facebook.com/groups/251699298301562/?fref=ts


Kandidat nr. 11

Niels Gertsen

Georgsgade 40, 5000 Odense C

 niels@cdnet.dk

2968 4545

Stilling: Tidligere lærer

 

Niels har altid interesseret sig for politik og organisatorisk arbejde.

Interessen har medført engagement i Socialdemokratiet i næsten 20 år, i Borgerlisten i Odense, menighedsråd, beboerforening m.m. Han har svært ved ikke at blande sig.

Han er nu formand for Regionslisten.

 

I regionsmæssig sammenhæng er han i særlig grad optaget af at bedre vilkårene for psykiatriske patienter, herunder også de retspsykiatriske patienter.

Psykiatrien fungerer under vanskelige vilkår – der er for få sengepladser og for lidt personale.

Psykiatrien er sygehusvæsenets stedbarn”, siger han.

 

Han har gjort sig til talsmand for, at alle, der behandles på regionens sygehuse (på både de somatiske og psykiatriske afdelinger), skal have mulighed for at evaluere ophold og behandling.

Både af hensyn til patienten og sygehusvæsenets mulighed for at forbedre sig.

 

Hjemmeside: www.regionslisten.dk