REGIONSLISTEN
 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

 

Ordinær generalforsamling afholdtes i år i Svendborg, mandag den 4. marts 2019

 

I sin beretning kom formanden ind på listens fremtid. Målet for bestyrelsen er at opstille en liste ved næste regionsrådsvalg, hvis det lykkes at finde egnede kandidater.

Derfor er det også vigtigt at opretholde hjemmesiden.

Regeringens planer om at nedlægge regionerne og skabe en anden struktur møder stor undren. Hvor er behovet herfor? Alle, der arbejder i sundhedssektoren og har lidt forstand på dette, udtaler sig imod det.

Regionslisten er meget imod dette forslag.

 

Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uforandret således:

Niels Gertsen, Odense                             formand

Kirsten Danvad, Bellinge                         næstformand

Ove K. Pedersen, Faaborg                       kasserer

Ebbe Christensen, Rudkøbing                 sekretær

 

---------------------------------------------------------------------
 

SKAL REGIONERNE NEDLÆGGES?
 

Læserbrev fra Regionslistens formand i Fyens Stiftstidende den 15. januar 2019

 

Hvem har sagt, at regionerne skal nedlægges? Statsministeren? Næ. Men alligevel er det sagt – eller ikke?

Det ligner starten på en ond drøm.

For en del år siden havde vi amter. De løste deres opgaver, og megen viden og kompetancer samledes.

Så pludselig snakkede en venstreminister om at nedlægge dem. Nå, herregud – men så var de der pludselig ikke mere.

Som i matador-spillet – forfra til start.

Kommunerne og en ny opfindelse, regionsråd, skulle nu løse opgaverne. Opgaverne var der jo stadig.

Omorganisering – hvilken vidunderlig måde til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering - i en lang periode i hvert fald.

Opgaverne er der stadig. Kan de løses bedre ved en anden organisering end regionsråd? Måske. Vi ved det først bagefter.

Klap lige hesten derinde på Christiansborg og brug den indvendige side af hovedet – bare lidt mere.

-----------------------------------------------------------------------

 

REGIONSLISTEN FORTSÆTTER ARBEJDET

 

Regionslistens ordinære generalforsamling den 26. marts 2018 vedtog at fortsætte det politiske arbejde, som det er beskrevet i listens formålsparagraf. Det betyder, at bestyrelsen skal arbejde for at opstille en liste ved næste regionsrådsvalg i 1921.

Det lykkedes ikke at opstille en kvalificeret liste ved valget i 2017, hvor bestyrelsen havde brugt megen energi på et samarbejde med lokal- og borgerlister i regionen.

 

Valgforbundet

Det havde været bestyrelsens ønske at indgå i valgforbund med Retsforbundet (420 stemmer),

Folkeflokken (423 stemmer),

Kristendemokraterne (4781 stemmer) og

Slesvigsk Parti (5278 stemmer),

i alt 10902 stemmer. Det var ikke nok til et mandat.

Bestyrelsen har beklaget, at den ikke lykkedes med at kunne have styrket valgforbundet.

 

Bestyrelsens konstituering

På generalforsamlingen var der genvalg til Niels Gertsen og Ove K. Pedersen, og der var nyvalg til Kirsten Danvad.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                    Niels Gertsen

Næstformand:             Kirsten Danvad

Sekretær:                   Ebbe Christensen.

---------------------------------------------------------------------------

Foreningens næstformand, Alfred Hansen, døde den 26. januar 2018

Foreningens formand udtaler disse mindeord:

 

Alfred Hansen, Korup, er død.

Det er et stort tab også for os i Regionslisten (tidl. Lokallisten Region Syddanmark).

Alfred var næstformand i bestyrelsen og med til at stifte den.

Alfred var en sand demokrat, der med glæde, viden og erfaring stillede sin arbejdskraft til rådighed i mange sammenhænge, i politiske foreninger og i lokalområdet.

Jeg husker Alfred som en god repræsentant i lærerforeningens bestyrelse og hans arbejde for Borgerlisten i Odense.

I amtet var han  en af støtterne bag overlæge Jørgen Pless, Svendborg, og derefter var vi sammen  med andre med i arbejdet for at støtte samme i regionsrådet.

Mange gode stunder har vi haft sammen med Alfred. Ofte mødtes vi hos Alfred og Kirsten i Korup. Vi satte stor pris på deres gæstfrihed.

Vore tanker går til Kirsten og Alfreds børn og børnebørn.

Æret være hans minde.

------------------------------------------------------------------------

REGIONSLISTEN OPSTILLER IKKE

Det er ikke lykkedes Regionslistens bestyrelse at sammensætte en passende kandidatliste til regionsrådsvalget den 21. november 2017

Derfor er listen desværre ikke med denne gang

Listens fremtid vil blive afgjort ved den ordinære generalforsamling i foråret 2018

(Oktober 2017)

----------------------------------------------------------------------

Pressemeddelelser: Fynske kandidater søges

 

Bestyrelsen har den 20. august 2017 udsendt denne  pressemeddelelse til fynske medier:

 

Fyn fortjener også bedre regionalpolitikere.

 

Skandalerne har stået i kø i Regionsrådet -  anført af partiet Venstre.

Målet har været mere end fuldt alt for længe.

Der mangler politikere med vid og udsyn i rådet, hvilket der kan rettes op på til det snarlige valg.

 

Der mangler en ny Jørgen Pless i Regionsrådet, en person, som på bedste vis repræsenterede den ikke partipolitiske Regionslisten, i en årrække.

De partipolitiske repræsentanter i regionsrådet har spillet fallit

Der er brug for repræsentanter, der er fri af partipolitiske interesser og alene vil varetage regionens borgeres interesser

 

Derfor efterlyser Regionslistens bestyrelse nu aktive kandidater til det kommende valg, og man kan trygt henvende sig til Regionslistens bestyrelse for at drøfte muligheden for opstilling (www. Regionslisten.dk)

 

Vær med i arbejdet for at føre en anden politik i Regionsrådet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen har følgende forventninger til kandidater for Regionslisten.

REGIONSLISTENs regionsrådsmedlemmer

1.      ønsker at samarbejde med lokallister i regionen

2.      vil arbejde for, at der ved placering af regionale institutioner , fx sygehuse, tages hensyn til borgernes tryghed, således at disse ikke unødigt koncentreres, men tilgodeser borgernes behov for lokal tryghed

3.      vil arbejde for at skabe arbejdspladser, offentlige og private, i hele regionens område

4.      vil arbejde for åbenhed om alle beslutninger og overvejelser i regionnsrådet samt i administrationen af rådets beslutninger

5.      vil samarbejde åbent med alle medlemmer af regionsrådet

6.      vil inddrage borgerne i beslutningsprocessen

7.      vil formindske den nuværende store stab af kommunikationsmedarbejdere

 

Valgsamarbejde

 

Bestyrelsen har indgået aftale om valgforbund ved regionsrådsvalget 2017 med

Kristendemokraterne,

Folkeflokken,

Retsforbundet og

Slesvigsk Parti.

 

Ordinær generalforsamling afholdtes i Svendborg

den 27. marts 2017

 

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at finde kandidater blandt lokallisterepræsentanter i regionen.

 

Regionslisten udtalte fra sin ordinære generalforsamling den 27. marts 2017:

 

Det har været befriende, at der nu i nogle uger ikke har været afsløringer af horrible fejltagelser i Region Syddanmark. Der har ellers været nok af dem i nogle år.

Regionslisten mener, ansvaret for de mange dyre fadæser kan placeres 2 steder: Hos regionsrådet og direktionen. Det er op til vælgerne at vurdere regionsrådets kvalitet ved valget i november

Men har nogle medlemmer af regionsrådet slet ikke spurgt sig selv, om regionsrådet har ansat de rigtige administrative ledere (direktionen)?

 

Bestyrelsen konstituerede sig med formand (Niels Gertsen, Odense), næstformand (Alfred Hansen, Korup), kasserer (Ove K. Pedersen, Faaborg) og sekretær (Ebbe Christensen, Rudkøbing).

 

     1.      ønsker at samarbejde med lokallister i regionen

2.      vil arbejde for, at der ved placering af regionale institutioner , fx sygehuse, tages hensyn til borgernes tryghed, således at disse ikke unødigt koncentreres, men tilgodeser borgernes behov for lokal tryghed

3.      vil arbejde for at skabe arbejdspladser, offentlige og private, i hele regionens område

4.      vil arbejde for åbenhed om alle beslutninger og overvejelser i regionnsrådet samt i administrationen af rådets beslutninger

5.      vil samarbejde åbent med alle medlemmer af regionsrådet

6.      vil inddrage borgerne i beslutningsprocessen

7.      vil formindske den nuværende store stab af kommunikationsmedarbejder

 

-----------------------------------------------------------------------------

Læserbrev til regionale dagblade, februar 2017

NYE KOSTE – IKKE KLAKØRER
Lohse vil gerne forfremmes til formand for alle regionerne i Danmark.

Men ser man på hendes kvalifikationer, er der vist kun én, nemlig hendes evne til at beklage og bortforklare de mange skandaler i Region Syddanmark. Mon det er den evne, der efterspørges i regionsforeningen? Forhåbentlig ikke.

Lohse og et stort flertal i regionsrådet var klakører, mens Carl Holst førte sig frem som enevældig ”regionskonge”.

Mon de samme klakører og deres partier vil kunne få regionen til at fungere uden flere skandaler? Næppe. Men trods det proklamerer de, særligt nogle af deres nye kandidater, at der nu skal ryddes op.

Skal det kunne ske, skal der nye koste til, og de bør ikke føres af de partier, der så dårligt har ledet regionen hidtil.


 

Læserbrev til dagblade i regionen, november 2016:

 

Gør som Langeland!

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen på Langeland fortjener ros.

Der var noget, der ikke var i orden i en del af kommunens virksomhed. Og så fyrede man  lederne.

Lederne.

Hvor ofte oplever vi det?

 

Hvad med de mange skandaler i regionen (de sidste har vi nok ikke set endnu)?

Ingen på højeste plan har mærket konsekvenserne af  fadæserne. Ja, tilsyneladende har ingen lavet fejl.

31 millioner, herregud, det kan ske. En læge skriver og attesterer egne regninger til regionen og  meget andet.

Det højeste, man kan svinge sig op til, er beklagelser.

Gør som Langeland!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling afholdtes den 29. marts 2016 i Middelfart.

 

Formandens beretning gav anledning til en længere debat om, hvorledes Regionslisten får opstillet en kandidatliste til regionsrådsvalget i 2017.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at søge samarbejde med lokallister og bemyndigedes til – uden at indkalde generalforsamlingen – at godkende og opstille kandidater til regionsrådsvalget.

Valgsamarbejdet med Kristendemokraterne og andre lister ønskes fortsat.

Der var genvalg af Alfred Hansen, Korup, Ove K. Pedersen, Faaborg og Niels Gertsen, Odense.

Som revisor genvalgtes Holger Kristensen, Rudkøbing.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Niels Gertsen, Odense, formand

Alfred Hansen, Korup, næstformand

Ove K. Pedersen, Faaborg, kasserer

Ebbe Christensen, Rudkøbing, sekretær

Jørn Aagaard, Vejle, bestyrelsesmedlem.

 

Generalforsamlingen vedtog denne udtalelse:

 

Hvem er ansvarlig for de enormt dyre skandaler i Region Syddanmark?

Spørg ethvert regionsrådsmedlem, og svaret vil være: Ikke mig! Selv den nye formand, Stephanie Lose, vil svare således.

Og selvfølgelig med det stille håb, at alle vil tro, at den eneste skyldige er den tidligere formand, Carl Holst.

Carl Holst er uden tvivl skyld i meget dårligt i regionen, men de mange regionsrådsmedlemmer, han i årenes løb har arbejdet sammen med, bærer vel også en del af skylden, herunder Stephanie Lose og den mangeårige næstformand,, Poul Erik Svendsen.

Det er dejligt med én syndebuk, Carl Holst, men mange flere har ladet skandalerne ske uden at gribe ind.


 

----------------------------------------------------------------------------------

Udtalelse februar 2016

Regionsrådet skaber mere utryghed.

Derfor er det godt at borgerne i Nyborg, Svendborg, Middelfart og på Langeland protesterer. Forhåbentlig lytter regionsrådet til disse protester her i høringsfasen.

 

Alt andet lige skaber det tryghed, at der ikke er for langt til nærmeste sygehus.

Den tryghed er blevet mindre mange steder for mange år siden, bl.a. på Langeland og Ærø. Og nu bliver det værre, hvis regionsrådet gennemfører de foreslåede nedlæggelser af flere sygehuse og flytning af fødeafdelingen i Svendborg. Der vil ske en centralisering i regionen. Og det samtidig med, at Folketinget prøver at decentralisere.

På samme måde som folkeskolenedskæringerne i Odense gør kommunen mindre attraktiv for unge mennesker, vil de foreslåede besparelser have negativ virkning i de pågældende byer og opland.

 

Al respekt for, at regionsrådet har en bunden opgave. Der skal ske ændringer, fordi der næste år tilsyneladende ikke er penge til det, der er i år. En del af det skyldes også de mange skandaler i regionsrådet, der også belaster økonomien! Det er meget uheldigt og beklageligt.

 

Vi opfordrer til, at sygehusene og fødeafdelingen bevares, at regionsrådet lytter til borgernes protester, og at det må lykkes at finde andre måder til at få økonomien til at hænge sammen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Den ledige bestyrelsespost er nu besat, idet listens anden-suppleant, Jørn Aagaard, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tonni Schaldemose død

Det var med stor sorg vi erfarede, at Tonni Schaldemose døde i efteråret 2015.

Bestyrelsen havde glæder sig til hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Da andensuppleanten ikke er længere er medlem af foreningen, er en post i bestyrelsen vakant.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Møde aflyst

Bestyrelsen havde indbudt fynske lokal- og borgerlister til et møde den 6. oktober 2015.

Der var desværre ingen stor interesse herfor, hvorfor mødet måtte aflyses.

Da der kunne være naturlige årsager til den manglende interesse, fx. kommunalbestyrelsesmøder samme aften, vil bestyrelsen gentage initiativet først i det nye år, hvor der i øvrigt også vil blive inviteret til et møde i den jyske del af regionen.

 

Næstformand konstitueret

Ved bestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 blev Alfred Hansen konstitueret som næstformand, da den tidligere, Thorkild Christiansen, ikke længere er medlem af foreningen.

Han erstattes i bestyrelsen af førstesuppleanten, Tonni Schaldemose.

 

Samarbejde med lokal- og borgerlister
Regionslistens bestyrelse vil søge kontakt med lokal- og borgerlister for at få et samarbejde i stand med henblik på, at Regionslisten ved næste valg til regionsrådet kan opstille kandidater fra mange lokal- og borgerlister i regionen.
 
Det vil kunne betyde, at lokal- og borgerlisterne, hvis det lykkes at få valgt en eller flere repræsentanter ind i regionsrådet for Region Syddanmark, kan blive repræsenteret her og dermed få en direkte kontakt.
 
Lokal- og borgerlisterne er naturligvis ikke enige om den politik, der skal føres i kommunerne, idet de netop er kendetegnet ved at være lokalt forankret og kun optaget af at bidrage til at løse de lokale problemer. De er ikke underlagt en central ledelse som de landspolitiske partier.
Men det kan blive en fordel for dem at have god kontakt med arbejdet i regionsrådet.
 
Endvidere vil bestyrelsen slå et slag for, at lokal- og borgerlisterne deltager i samarbejdet i foreningen Lokallisterne i Danmark.
 
I oktober måned 2015 afholdes møde med lokal- og borgerlister i det fynske område og i begyndelsen af 2016 med jyske lokal- og borgerlister.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Regionslistens generalforsamling 21. marts 2015 udtalte:

 

STOP SNAKKEN OM AT NEDLÆGGE REGIONERNE

 

Regionslisten har på sin generalforsamling i Middelfart den 21. marts 2015 advaret Folketinget imod at fortsætte med debatten om nedlæggelse af regionerne.

Der foregår i regionerne i disse år store nybyggerier, og det vil være meget forstyrrende og fordyrende, hvis disse arbejder – mens de foregår – skal overtages af en ukendt statslig organisation.

Regionsrådene bør have ro til at gennemføre disse store arbejder og også efterfølgende kunne stilles til ansvar for disse.

Regionslisten håber, at regionsrådet i Region Syddanmark har kompetence og vilje til at gennemføre etableringen af det nye OUH.

 

Regionslisten var repræsenteret af overlæge Jørgen Pless, Svendborg, i regionsrådet i Region Syddanmark i dettes to første valgperioder.

 

Ud over denne udtalelse drøftede man det videre arbejde.

Bestyrelsen vil i efteråret tage kontakt til lokal- og borgerlister i regionen og invitere dem til en drøftelse af et eventuelt samarbejde.

Desuden vil den fortsætte samarbejde med Kristendemokraterne og de øvrige lister og partier i valgsamarbejdet i 2013.

 

Ebbe Christensen, Rudkøbing, og Thorkild Kristiansen, Sønderborg, genvalgtes til bestyrelsen.

Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes Tonni Schaldemose, Odense, og Jørn Aagaard, Vejle, nyvalgtes.

Revisorer er fortsat Holger Kristensen og Knud Gether, begge Rudkøbing.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

FORMAND

Niels Gertsen

 

NÆSTFORMAND

Thorkild Kristiansen

 

KASSERER

Ove K. Pedersen

 

SEKRETÆR

Ebbe Christensen

 

BESTYRELSESMEDLEM

Alfred Hansen

 

NY NÆSTFORMAND

Næstformand Thorkild Kristiansen har i august meldt sig ud af Regionslisten.

Bestyrelsen vil på sit næste møde konstituere sig med ny næstformand.

--------------------------------------------------------------------------------

MINDEORD VED JØRGEN PLESS’ DØD

Niels Gertsen, formand, udtaler:

Jørgen Pless, Svendborg, døde den 5. december.

I Regionslisten (tidligere Lokallisten Region Syddanmark) modtog vi beskeden herom med sorg, men den kom ikke bag på os. Jørgen Pless havde tidligt fortalt os om sin sygdom og havde forberedt os på, at den kunne være fatal.

Jørgen Pless var et herligt menneske, som man kunne glæde sig over at være i selskab med. Altid åben for en diskussion og lyttende.

Jørgen Pless, tidligere overlæge med ganske særlige evner, var i mange år også aktiv i politik, i det tidligere Fyns Amtsråd, Svendborg Byråd og de første to perioder af  Regionsrådet for Region Syddanmarks virke.

   Han bidrog med sin store lægelige viden i regionsrådets udvalg. Han søgte aldrig at promovere sig selv, men gjorde med sin store viden sin indflydelse gældende.

Bestyrelsen for Regionslistens opgave var at støtte hans virke i regionsrådet, og i den forbindelse havde vi mange gode og herlige drøftelser med Jørgen Pless, hvor han bidrog med sin store viden, sit engagement og sit gode humør. Herlige stunder. Og Jørgen Pless var som katten: Sin egen!

   Jørgen Pless fejrede sin 80 års fødselsdag i april måned, og vi havde den store glæde at deltage og fejre ham sammen med familie og mange gode venner. En dejlig dag, som vi senere ofte har talt om.

Vi vil savne Jørgen Pless. Hans stol står tom, og ingen kan fylde den. Men han vil altid være i vore tanker, og vi vil glæde os over at have haft det privilegium at have kendt ham.

   Vore tanker går til hans kære hustru og gode ven, Eva, og hans store familie.

Æret være Jørgens Pless´minde.

---------------------------------------------------------------------------

Alfred Hansen, bestyrelsesmedlem, udtaler:

Med Jørgen Pless`s død har jeg mistet en sand ven samt en troværdig og engageret allround vidende politisk ”kampfælle”.

   Siden stiftelsen af Fyns Amts Borgerliste i 2001 har jeg haft den glæde at samarbejde tæt med Pless, som på mange måder var en atypisk politiker. I de første år ”koketterede” han da også med: ”Jeg er ikke politiker, jeg er kirurg”!                                                                                                      

   Som stifter af den tværpolitiske liste, der både var et alternativ og et supplement til de politiske partier, slog han fast: ”Jeg er hverken rød eller blå. Jeg er skotskternet”! Typisk for Jørgen Pless.

Både som kirurg og som politiker var Pless resultatorienteret. I byråd, amtsråd og regionsråd gik han efter de mål, han havde sat sig, og mindre efter personlig promovering. Han besad et imponerende engagement og var fyldt med ideer og forslag, som han beredvilligt videregav til sine politiske kolleger, som ofte brugte dem i deres politiske arbejde.

En udtalelse som ”Jeg er ligeglad med, hvem der får æren, bare vi får holdbare politiske resultater”! En sådan holdning skaber respekt.                                                                                            

   Normalt giver et enkelt mandat ikke automatisk plads i de politiske udvalg. Men med Jørgen Pless`s ekspertise og samarbejdsvilje, blev han tildelt mange poster i diverse betydningsfulde udvalg vedrørende hele sundhedsvæsenet, der var hans absolutte interesse og  kerneområde.

   At Jørgen Pless var afholdt og populær var åbenbart, for når vi forud for et valg var på gaderne for at fortælle om listens politik, blev jeg ofte kontaktet af borgere, som spurgte: ”Hvor er Pless” eller ”Er Pless her ikke”? Det var ham, de ville tale med, og han talte lige godt med ”lav” som ”høj”. Pless var repræsentant for os alle.

Pless opnåede da også imponerende stemmetal. Engang spurgte jeg ham, hvor alle de stemmer kom fra, og han svarede, at det nok var fra alle de af hans patienter, der havde overlevet. Det blev sagt med et varmt blink i øjet.

   Jørgen Pless var meget optaget af forarbejdet med det nye supersygehus i Odense. Her havde han konkrete forslag til etablering af et flexhospital, bygget af moduler og med flytbare vægge, så hospitalet let og ubesværet til enhver tid kunne tilpasses behovet.

   Allerede i Fyns amtsråd argumenterede han for en 3. broforbindelse over Lillebælt – fra Fyn til Als. Et forslag, som på det seneste har fået ny aktualitet.

Jørgen Pless har sat sig varige spor både fagligt og politisk. På trods af travlhed og politiske møder samt foredrag var han også et favnende familiemenneske. Når vore møder sluttede hen på aftenen, glædede han sig til at komme hjem til sin elskede Eva. Han sagde ofte: Nu skal jeg hjem til mor, og så deler vi nok en flaske god rødvin.

   Jørgen Pless elskede sin familie, og ikke mindst børnebørnene. På Hospice Sydfyn havde han meget sigende ophængt et dejligt billede af de seks børnebørn, som på den måde fulgte ham til det sidste.

I mine over 50 år i politik har jeg mødt mange dejlige og spændende mennesker. Men samarbejdet med Jørgen Pless, hører til de største positive oplevelser.

Han var både som overlæge, som politiker, som privatperson og ikke mindst som menneske utroligt berigende!

   Jeg har endnu ikke fattet, at vi skal tale om Jørgen Pless i datid, men for mig vil han også fremover være meget nærværende!

   Mine tanker og medfølelse sendes til Eva, børn og børnebørn.

Æret være Jørgen Pless´s minde!


 

Regionslisten fortsætter

Den 29. marts 2014 tilsluttede generalforsamlingen sig
bestyrelsens indstilling om at fortsætte listens politiske virksomhed

Det betyder, at bestyrelsen nu grundigt vil overveje, hvorledes det politiske virke de næste ca. 4 år skal være. Det gode samarbejde med Kristendemokraterne vil blive fortsat i valgperioden.

 
 

Bestyrelsen uændret

På generalforsamling var

Ove K. Pedersen, Faaborg,

Alfred Hansen, Korup ved Odense

og Niels Gertsen, Odense,

på valg

De blev genvalgt for en 2-årig periode

 

 

Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Niels Gertsen, Odense

Næstformand: Thorkild Kristiansen, Sønderborg

Kasserer: Ove K. Pedersen, Faaborg

Sekretær: Ebbe Christiansen, Rudkøbing

Bestyrelsesmedlem: Alfred Hansen, Korup ved Odense.


 

Regionslisten er ikke længere repræsenteret i regionsrådet fra januar 2014

 

Det lykkedes ikke Regionslisten at få stemmer nok til et mandat ved regionsrådsvalget den 19. november 2013

Regionslisten fik kun 3669 stemmer.

 

Det er en stor tilbagegang i forhold til de to foregående regionsrådsvalg.

Ved det første valg i 2005 stemte 13936 vælgere på listen (dengang Lokallisten Region Syddanmark), og læge Jørgen Pless, Svendborg, blev indvalgt i regionsrådet.

Ved næste valg i 2009 fik Regionslisten (dengang Lokallisten Region Syddanmark) 8004 stemmer. På grund af valgsamarbejdet med Kristendemokraterne, Centerpartiet og Folkeflokken lykkedes det at få stemmer nok til ét mandat, som igen blev besat af  læge Jørgen Pless, Svendborg.

Tredje gang (2013) var ikke lykkens gang.

 

Heller ikke valgforbundet fik stemmer nok til et mandat.

 

Stemmerne (13001) på valgforbundet fordelte sig således:

Kristendemokraterne 5177 stemmer

Regionslisten 3669 stemmer

Miljøpartiet Fokus 1645 stemmer

Social Balance 1021 stemmer

Folkeflokken 826 stemmer

Retsforbundet 763 stemmer

 


Valgresultat: Regionslisten fik ingen mandater

Valgforbundets samlede stemmetal (13101) rakte heller ikke til et mandat.

Valgforbundets partier/lister er markeret med *

Af valgforbundets stemmer gik 28% til Regionslisten og 39% til Kristendemokraterne, hvilket betyder, at Kristendemokraterne havde fået mandatet, hvis valgforbundet havde vundet et mandat.

Regionsrådets offentliggjorte resultat af valget den 19. november 2013 ses herunder

Stemmeprocenten landede på 73,0 pct. mod 67,6 i 2009. En fremgang i stemmedeltagelsen på 5,6 procentpoint.

I alt afgav 687.312 syddanskere deres stemme. Heraf var 41.746 blanke stemmer og 3.356 ugyldige.

 

PARTI

STEMMER

PROCENTER

MANDATER

ÆNDRING

A

Socialdemokratiet

172.507

26,9

12

 

B

Radikale Venstre

23.973

3,7

1

 

C

Det Konservative Folkeparti

40.707

6,3

3

-1

D

Folkeflokken *

826

0,1

 

 

E

Retsforbundet *

763

0,1

 

 

F

SF

28.671

4,5

2

-4

G

Jylland Først

579

0,1

 

 

H

Social Balance *

1.021

0,2

 

 

I

Liberal Alliance

15.789

2,5

1

+1

J

Frit Danmark

2.674

0,4

 

 

K

Kristendemokraterne *

5.177

0,8

 

 

L

Regionslisten *

3.669

0,6

 

-1

M

Medhat Khattab

610

0,1

 

 

N

Danskernes Parti

1.513

0,2

 

 

O

Dansk Folkeparti

72.550

11,3

5

+1

P

Miljøpartiet Fokus *

1.645

0,3

 

 

Q

Lavere Skatter og Afgifter

1.246

0,2

 

 

V

Venstre

226.944

35,3

15

+2

Y

Det Sorte Register

205

0,0

 

 

Z

Frihedspartiet

527

0,1

 

 

Ø

Enhedslisten

40.614

6,3

2

+2

 


Kandidatlisten godkendt

Regionens valgbestyrelse har den 23. oktober 2013 godkendt Regionslistens kandidatliste og tildelt listen bogstavet L (som ved de to foregående regionsrådsvalg)

 

Valgforbund

Efterfølgende har følgende partier og listen indgået valgforbund og har meddelt dette til valgbestyrelsen:

Social Balance

Kristendemokraterne

Folkeflokken

Retsforbundet

Miljøpartiet Fokus

Regionslisten.

 


 

Kandidatliste afleveret til regionen

 

Fredag den 18. oktober afleverede formanden kandidatlisten til regionskontoret i Vejle.

110 stillere anbefaler listen og dens 11. kandidater.

Onsdag den 23. oktober forventes valgbestyrelsen at godkende listen.

 


En sag om antibiotika mod resistente bakterier

 

Herunder gengives den korrespondance, som bestyrelsen har haft  i anledning af en meget kedelig sag på Sønderborg Sygehus.

 

Pressemeddelelse  af 9. september 2013

 

En international gruppe af forskere arbejdede i årevis med et erkendt problem:

 

Flere og flere mennesker i hele verden har svært ved at blive behandlet med antibiotika, idet mange bakterier efterhånden er blevet resistente mod denne behandlingsform. Gruppens arbejder var succesfuldt.

 

Deres forskningsresultater opbevaredes på Sønderborg Sygehus.

 

Det lykkedes dog uvedkommende at komme i besiddelse af gruppens resultater.

 

Tilsyneladende blev ingen stillet til ansvar for dette af regionsrådet!

Men en drivkraft i forskergruppen, Jette E. Kristiansen, blev fyret!

 

En meget mærkelig sag.

 

Bestyrelsen for Regionslisten (dengang Lokallisten Region Syddanmark) skrev til regionsrådet medlemmer herom i december 2012. Og i februar 2013 til regionsrådsmedlem Carl Holst. Han svarede i brev af 2. maj 2013.

 

Da Carl Holsts brev slet ikke beskæftiger sig med vor klages indhold, har vi den 8. september 2013 kommenteret hans brev.

 

Den fyrede forsker, Jette E. Kristiansen, Egernsund, fylder den 19. september 2013 70 år, og til hendes ære afholdes på SDU et symposium „Progress in the Basic and Clinical Studies in the Resersal of Drug Resistance“. Man kan læse herom på SDU´s hjemmeside eller kontakte Ulla Lauritsen, SDU, tlf. 6550 3506.

 

Vi håber, I vil beskæftige jer med denne besynderlige og triste sag.

 

 

 

 Vort brev af 8. september 2013 til Carl Holst.

 

Odense, den 8. september 2013

 

Regionsrådsformand Carl Holst

Region Syddanmark

 

Bestyrelsen for Regionslisten (tidligere Lokallisten Region Syddanmark) har drøftet dit brev af 2. maj 2013 vedrørende en patentsag om antiresistens.

Vi mener imidlertid ikke, du i svaret overhovedet kommer ind på den bekymring, vi har givet udtryk for.

 

Forskerne, hvoraf én var ansat ved Sønderborg Sygehus, arbejdede intenst med at finde en løsning på det store verdensomspændende problem, at bakterier i stort omfang har vist sig at være resistente mod antibiotika. De var nået langt i arbejdet (som heldigvis fortsætter), da uvedkommende skaffede sig adgang til deres forskningsresultater på Sønderborg Sygehus.

 

Jeg kan da i øvrigt informere dig om, at der den 19. september 2013 på SDU holdes et internationalt symposium om denne gruppes forskning og resultater.

Og netop den dag fylder en fremtrædende dansk forsker i gruppen 70 år.

 

Det var naturligvis regionsrådets opgave at sikre, at disse forskningsresultater ikke kunne være tilgængelige for andre end den  forskergruppe, der stod bag resultaterne. De opbevaredes jo på Sønderborg Sygehus. Alligevel lykkedes det uvedkommende at få adgang til dem, og regionsrådet har tilsyneladende set stort på dette. Det er meget beklageligt.

 

Hvorfor beskyttede regionsrådet ikke forskningsresultaterne?

Er nogen medarbejder i regionen blevet stillet til ansvar for, at uvedkommende fik adgang til gruppens forskningsresultater?

 

Med venlig hilsen

Niels Gertsen

Formand Regionslisten

 

 

Brev af 2.5.2013 fra regionsrådsformand Carl Holst

 

Kære Niels Gertsen

 

Jeg har modtaget dit brev dateret den 13. februar 2013, hvori du anmoder om mine kommentarer til en udtalelse fra bestyrelsen for Lokallisten Region Syddanmark vedrørende en patentsag om antiresistens.

 

Dit brev attesteret til medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark dateret den 2. december 2012 vedrørende samme er ligeledes modtaget. Der er som konsekvens af sidstnævnte henvendelse sendt en redegørelse af forløbet omkring den relevante sag i januar 2013 til regionsrådet.

 

Jeg kan oplyse dig om, at den nævnte sag er undersøgt tilbundsgående både i forhold de enkelte medarbejderes ansættelsesforhold samt patentet og rettighederne i denne forbindelse, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

I 1994 blev Jette Kristiansen ansat ved Sønderborg Sygehus og valgte i denne forbindelse at medtage en igangværende forskning samt ophavsrettighederne hertil fra tidligere ansættelse. Ved ansættelsen ved sygehuset i 1994 overgik rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forskningen til det daværende Sønderjyllands Amt. I overensstemmelse med reglerne herom omfatter disse rettigheder også et udtaget patent og de der tilsvarende omkostninger forbundet med vedligeholdelse og udvikling af patentet.

 

I 2008 blev rettighederne til opfindelsen overdraget til opfinderne. Overdragelsen omfattede samtlige rettigheder. Overdragelsen skete efter indhentet rådgivning samt vurdering patentets potentiale foretaget af ekstern aktør. Det blev i denne forbindelse vurderet, at det ikke er sandsynligt, at patentet har kommerciel potentiale, hvorfor samtlige rettigheder som nævnt blev overdraget til  opfinderne. Regionen er på nuværende tidspunkt i det hele ude af patentsagen.

Sagen er således afsluttet ved Region Syddanmark.

 

Venlig hilsen

Carl Holst

Regionsrådsforamnd

 

 

 Vort brev af 13.2.2013 til regionsrådsmedlem Carl Holst

 

Odense, den 13. februar 2013

 

Herr regionsrådsmedlem Carl Holst

Nordhaven 5

6630 Rødding

 

Jeg sendte dig i december måned en udtalelse fra bestyrelsen for Lokallisten Region Syddanmark (kopi vedlagt) angående et tilsyneladende tyveri af forskningsresultater opbevaret på Sønderborg Sygehus.

 

Denne udtalelse sendte jeg til pressen og til regionsrådets medlemmer, herunder dig.

 

Jeg tillader mig hermed at spørge dig, om du måtte have nogen kommentarer til vor udtalelse og takker på forhånd for et svar.

 

Med venlig hilsen

Niels Gertsen

Formand Lokallisten Region Syddanmark

 

 

 Vort brev fra december 2012 til alle regionsrådets medlemmer

 

Vi undrer os over regionsrådet i Region Syddanmark !

 

En forsker ved Sønderborg Sygehus og en forskergruppe arbejder med at udvikle lægemidler, der kan gøre multiresistente bakterier følsomme for behandling med antibiotika.

Så pludselig indleverer en ukendt person patentansøgning om det samme. Og forskeren ved sygehuset bliver fyret!

Det er en meget besynderlig sag.

 

Hvilken ære og reklame ville det ikke være for regionen, at dette imponerende arbejde lykkedes på et af regionens sygehuse!

Men sådan blev det desværre ikke.

 

Ifølge avisen ”Jyske Vestkysten” og tidsskriftet ”Dagens medicin” ser der ud til at være sket følgende:

Forskeren ved sygehuset arbejder i flere år sammen med andre forskere med projektet og er succesfuld.

Pludselig erfarer de, at en anden forsker, som i øvrigt er søster til en ledende overlæge ved sygehuset (!), har indgivet patentansøgning på vegne af eget firma om netop det produkt, forskeren ved sygehuset og kolleger har arbejdet med i flere år.

De erfarer også, at denne søster til en ledende overlæge ved sygehuset i en week-end har haft adgang til forskergruppens arbejde ved sygehuset. Og meget tyder på, at hun har benyttet denne adgang.

 

En tjenestemandsundersøgelse af den ledende overlæge ved sygehuset medførte intet, blot en kritik af, at han havde ladet sin søster opholde sig og arbejde i sygehusets afdeling, hvor forskerholdets resultater var tilgængelige.

Forskeren ved sygehuset derimod blev fyret af regionsrådet.

 

Trist for forskeren og hendes mange medforskere.

 

Og trist for regionen, at dette store arbejde ved et af regionens sygehuse ikke bliver til en enorm gevinst for regionen.


 

Valgforbundsaftale

Regionslisten har den 2. august 2013 indgået valgforbundsaftale med

Kristendemokraterne

Folkeflokken

og Social Balance.

 

Valgforbundet er et teknisk valgforbund, som er indgået med henblik på at sikre os mod stemmespild ved regionsrådsvalget den 19. november 2013.

 

Kandidatlistens sammensætning

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 23. april 2013, at kandidaternes rækkefølge bliver således:

 

1. Jørgen Pless, Svendborg

2. Knud Gether, Langeland

3. Thorkild Kristiansen, Sønderborg

4. Ole Dupont Kofod, Glamsbjerg (Assens kommune)

5. Jette Kristiansen, Sønderborg

6. Karen Damm, Sønderborg

 

Det betyder, at disse kandidaters placering på listen er fastlagt.

For de øvrige kandidaters vedkommende vil der senere blive taget stilling til deres placering. Det drejer sig om:

 

Tonni Schaldemose, Odense

Jørn Aagaard, Vejle

John Nielsen, Odense

Alfred Hansen, Odense

Niels Gertsen, Odense

 

og måske flere kandidater, idet bestyrelsen af generalforsamlingen blev bemyndiget til at optage yderligere kandidater på listen.

 

Valgprogram

Bestyrelsen har nedsat et programudvalg, som vil udarbejde forslag til valgprogram.

Læs nærmere herom under feltet ”Valgprogram 2013”.

 

Kandidatmøde

Tirsdag den 4. juni 2013 kl. 19 afholder listen møde for kandidaterne.

Ved dette møde skal valgprogrammet drøftes og selvfølgelig andre spørgsmål i relation til regionsrådsvalget den 19. november 2013.

 

Samarbejde med lokal- og borgerlister

Bestyrelsen vil tilbyde lokal- og borgerlister i kommunerne et samarbejde.

Vi vil bede dem hjælpe os med at gøre opmærksom på, at der også er en lokalliste til regionsrådsvalget (nemlig REGIONSLISTEN), og vi vil til gengæld invitere listerne til et årligt møde, hvor vore valgte repræsentanter i regionsrådet  vil orientere om arbejdet i regionsrådet og modtage synspunkter og forslag fra lokal- og borgerlisterne.

 

-------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling 16. marts 2013

Ved generalforsamlingen i Lillebælthallernes Bowlingcenter blev det besluttet at ændre foreningens navn til REGIONSLISTEN.

Medlemmerne fandt navnet Lokallisten Region Syddanmark lidt svært at definere i regional sammenhæng. Derfor det nye navn.

 

Kandidater til valget

Valget til regionsrådet 19. november 2013 var naturligvis til debat, og følgende medlemmer blev opstillet:

 

Jørgen Pless, Svendborg

Knud Gether, Rudkøbing

Thorkild Kristiansen, Sønderborg

Ole Dupont Kofod, Glamsbjerg

Jette Kristiansen, Sønderborg

Jørn Aagaard, Vejle

Tonni Schaldemose, Birkum, Odense

John Nielsen, Odense

Alfred Hansen, Korup, Odense

Niels Gertsen, Odense

 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tilføje flere kandidater til listen og bestemme kandidaternes rækkefølge.

 

Valg til bestyrelsen

Thorkild Kristiansen og Ebbe Christiansen genvalgtes

Som suppleanter nyvalgtes Ole Dupont Kofod og Tonni Schalsemose

Holger Kristensen genvalgtes som revisor, og Knud Gether nyvalgtes som revisor.

Som revisorsuppleant nyvalgtes Tonni Schaldemose.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Niels Gertsen

Næstformand: Thorkild Kristiansen

Kasserer: Ove K. Pedersen

Sekretær: Ebbe Christensen

Bestyrelsesmedlem: Alfred Hansen.

---------------------------------------------------

Kandidatmøde

Den 9. februar 2013 holdt bestyrelsen møde med kandidater til regionsrådsvalget den 19. november 2013. Der var en god debat om forberedelserne til valgkampen og om et politisk oplæg fra regionsrådsmedlem Jørgen Pless.

Særlig interesse var der for en tidligere omtalt sag om et forskningsprojekt ved Sønderborg Sygehus, som ejerne (Region Syddanmark, Københavns Universitet og Syddansk Universitet) ikke har villet beskytte.

 

Bestyrelsen vil ved generalforsamlingen i marts fremlægge et forslag til kandidatliste.

 

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2013 kl. 10:30 i Lillebæltshallernes Bowlingcenter i Middelfart med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere og referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent
  5. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  1. Regionsrådets medlem aflægger beretning
  2. Valg af bestyrelse, jf. §7

Afgående er Thorkild Kristiansen og Ebbe Christensen

  1. Valg af 2 suppleanter

Afgående er Ebbe Christensen

Valg af 2 revisorer

Afgående er Ebbe Christensen og Holger Kristensen

  1. Valg af 1 revisorsuppleant

Afgående er Niels Haahr Larsen

    10. Eventuelt

 

Thorkild Kristiansen ny næstformand

Ved bestyrelsesmøde den 22. januar 2013 konstitueredes Thorkild Kristiansen som næstformand. Han varetager også fortsat hvervet som sekretær for bestyrelsen.

 

Regionsrådet og et patent

Bestyrelsens udtalelse om regionsrådets behandling af en forsker og dennes patentansøgning har foranlediget regionsrådets ledelse til at udarbejde en kommentar hertil. Den er sendt til regionsrådets medlemmer.

Bestyrelsen fik på mødet den 22. januar 2013 lejlighed til at drøfte denne kommentar, som vil blive behandlet igen på næste møde den 9. februar.

Herunder formandens korte redegørelse for sin opfattelse af sagens forløb:

 

Læge Jette Kristiansen m.fl. udvikler medicin, der kan påvirke resistente bakterier til at kunne påvirkes af antibiotika. Det sker på Statens Serum Institut og senere Sønderborg Sygehus. En for hende og kolleger ukendt person indleverer pludselig en patentansøgning på det samme og henviser til forskningsresultater, som må være taget fra Jette Kristiansens og kollegers forskning. De erfarer, at denne person har opholdt sig på Sønderborg Sygehus og dér haft lejlighed til at stifte bekendtskab med deres forskning. Personen er søster til en ledende overlæge ved Sønderborg Sygehus, som havde adgang til Jette Kristiansen m.fl.´s resultater. Den ledende overlæge får ved en tjenestemandssag en næse for at have ladet søsteren være på sygehuset. Den ledende overlæge og regionsrådet fyrer Jette Kristiansen.

Bestyrelsens udtalelse ses længere nede på denne side (”Beskytter regionsrådet sine egne forskere?”)

Fælles listeforbund?

Bestyrelsen undersøger muligheden for at få opstillet lister i de tidligere amter i regionens område. Disse lister kan så indgå i et fælles listeforbund. Derved vil listens bredde i regionen sikres.

Der er derfor udsendt en pressemeddelelse:

 

Lokallisten Region Syddanmark søger interesserede kandidater til

regionsrådsvalget den 19. november 2013.

 

Lokallisten Region Syddanmark, har i to perioder, siden regionsrådenes oprettelse, har været repræsenteret i regionsrådet ved overlæge, Jørgen Pless.

Med omkring 1,2 millioner borgere i i regionen ønsker Lokallisten Region Syddanmark at styrke demokratiet ved en bredere repræsentation fra lokalområderne.

 

Som et led i denne demokratiseringsproces stræber Lokallisten efter at oprette fire lister fra de tidligere amtsområder, så listerne indgår i et fælles listeforbund under samme listebetegnelse, nemlig liste L, som er blevet brugt ved de hidtidige valg.

 

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at borgere i hele regionen alvorligt overvejer at stille op for Lokallisten til regionsrådsvalget den 19. november 2013. Der vil efterfølgende blive afholdt møder med de interesserede, hvor alle kan fremkomme med forslag til valgprogram, som kandidaterne sammen med bestyrelsen færdigredigerer.

Det første kandidatmøde holdes allerede den 9. februar i Lillebæltshallerne i Middelfart.

 

I håb om et godt, konstruktivt og frugtbart samarbejde til gavn for alle borgere i regionen ser bestyrelsen frem til at høre fra interesserede borgere, som vi glæder os til at få en snak med om regionens opgaver og det kommende regionsrådsvalg.

 

Henvendelse kan ske til:

Niels Gertsen, formand, Georgsgade 40, 5000 Odense C. Tlf.: 66 14 67 45 /29 68 45 45

Mail: niels@cdnet.dk

Thorkild Kristiansen, Sundgade 54, 6320 Egernsund. Tlf.: 21 29 55 77. Mail: malthe@dadlnet.dk

Alfred Hansen, Hole Skovvej 6, 5210 Odense NV. Tlf. 65 94 17 18 / 29 71 65 94.

Mail: alfred@kalnet.dk

Hans Naamansen er død
Revisor i Lokallisten Region Syddanmark gennem flere år, Hans Naamansen, Korup ved Odense, døde den 3. januar 2013 på Svendborg Sygehus efter mange års sygdom. Han blev 77 år.
Hans Naamansen tog gerne del i debatten i Lokallisten og var altid klar til at påtage sig opgaver. Han var omhyggelig og altid beredvillig. Og så havde han lune. Der var ikke et møde, hvor han var til stede, hvor han ikke fik smilet frem hos alle, når han fortalte en af sine små anekdoter. Og det forventede vi også, og blev ikke skuffet.
Hans Naamansen var i mange år plaget af sygdom, og han ville også svare på vore spørgsmål om, hvordan det gik, men det var ikke et tema, han ønskede at dvæle ved. Det var en del af livet, syntes han at mene. Lad os snakke om noget andet, og kender I den om
…..
Hans Naamansen var også aktiv i Borgerlisten i Odense og i andre organisatoriske sammenhænge.

Niels Gertsen
 

Nyt bestyrelsesmedlem

Kaj Dam Rasmussen
er ved årsskiftet 2012/2013 udtrådt af bestyrelsen.
Han har i mange år gjort en stor indsats for Lokallisten Region Syddanmark som bestyrelsesmedlem og i flere år som formand,
og han er suppleant til regionsrådet.
Han erstattes i bestyrelsen af Ebbe Christensen, Rudkøbing.

Arbejdsgruppe om kollektiv trafik nedsat

 

Den 19. november 2012 afholdt vi i samarbejde med Kristendemokraterne, Centerpartiet og Folkeflokken et offentligt møde i Middelfart om kollektiv trafik.

 

Et panel bestående af

Ole Dupont Kofod (Centerpartiet)

Troels Beck (Landdistriktgruppen Bred-Skalberg)

Vigand Rasmussen (”Bevaring af Vestbanen”)

 

fremlagde deres synspunkter om ikke mindst den kollektive trafik på Vestfyn.

Vigand Rasmussen orienterede om kampen for bevaring af Vestbanen.

 

Som konsekvens af mødet nedsattes en arbejdsgruppe, som vil arbejde for at sikre bedre kollektiv trafik på Vestfyn. Gruppen vil samarbejde med regionsrådsmedlem Jørgen Pless (Lokallisten Region Syddanmark).

 

Gruppen består af

Mogens Duus

Michael Jensen

Troels Beck

Ole Dupont Kofod,

 

og Lokallisten Region Syddanmark bistår gruppen i dens arbejde.

 

Ole Dupont Kofod har denne mail-adresse: kophod@gmail.com

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

Regionsrådet og forskningen

Beskytter regionsrådet sine egne forskere ?

 

Bestyrelsen for Lokallisten Region Syddanmark drøftede den 4. oktober 2012 en besynderlig sag om forskningsresultater ved et af regionens sygehuse. Bestyrelsen vedtog følgende udtalelse, som er sendt til pressen og regionsrådets medlemmer:

 

Vi undrer os over regionsrådet i Region Syddanmark !

En læge ved et af regionens sygehuse og en forskergruppe arbejder med at udvikle lægemidler, der kan gøre multiresistente bakterier følsomme for behandling med antibiotika.

Arbejdet er tæt ved at bære frugt. Så pludselig indleverer en ukendt person patentansøgning om det samme, som forskergruppen har arbejdet med i årevis. Og lægen bliver fyret!

 

Det er en meget besynderlig sag.

 

Tænk sig, en forsker ved et sygehus i Region Syddanmark er med til at finde en løsning på det store verdensomspændende problem, at bakterier bliver mere og mere resistente mod antibiotika.

Hvilken ære og reklame ville det ikke være for regionen, at dette imponerende arbejde lykkes på et af regionens sygehuse!

Men sådan blev det desværre ikke. Forskerens enestående arbejde havde ingen interesse for regionsrådet, som tværtimod fyrede vedkommende.

 

Ifølge avisen ”Jyske Vestkysten” og tidsskriftet ”Dagens medicin” ser der ud til at være sket følgende:

Lægen og forskeren ved sygehuset arbejder i flere år sammen med andre forskere med projektet og er succesfuld.

Pludselig erfarer de, at en anden forsker, som i øvrigt er søster til en ledende overlæge ved sygehuset (!), har indgivet patentansøgning på vegne af sit eget firma om netop det produkt, lægen ved sygehuset og kolleger har arbejdet med i flere år.

De erfarer også, at denne søster til en ledende overlæge ved sygehuset i en week-end har haft adgang til forskergruppens arbejde ved sygehuset. Og meget tyder på, at hun har benyttet denne adgang.

 

Naturligvis bliver forskeren ved sygehuset og hendes forskergruppe oprørte over dette, men kan intet gøre.

Og en tjenestemandsundersøgelse af den ledende overlæge ved sygehuset medførte intet, blot en kritik af, at han havde ladet sin søster opholde sig og arbejde i sygehusets afdeling, hvor lægen og forskerholdets resultater var tilgængelige.

Det siger sig selv, at klimaet på sygehuset blev negativt påvirket af dette, og konsekvensen blev, at den ledende overlæge og regionsrådet fyrede forskeren, der havde arbejdet i årevis med at gøre multiresistente bakterier følsomme for behandling med antibiotika. Og denne fyring er for nylig godkendt af retten i Kolding.

 

Trist for forskeren og hendes mange med-forskere. Og trist for regionen, at dette store arbejde ved et af regionens sygehuse ikke bliver til en enorm gevinst for regionen.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Valgsamarbejde ved regionsrådsvalget 19. november 2013

 

Ved et møde den 24. maj 2012 i Glamsbjerg blev repræsentanter for

 

Kristendemokraterne

Centerpartiet

Folkeflokken

Lokallisten Region Syddanmark

 

enige om indgå teknisk valgsamarbejde ved regionsrådsvalget den 19. november 2013.

De samme partier/lister havde ved regionsrådsvalget i 2009 et lignende valgsamarbejde, som medførte, at overlæge Jørgen Pless, Svendborg (Lokallisten Region Syddanmark), blev valgt som medlem af regionsrådet i Region Syddanmark.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsen mødtes den 23. januar 2012 i Middelfart

 

Kassereren,  Ove Pedersen,  fremlagde regnskabsudkastet for 2011. Dette udviste et forventet underskud. For 2013  foreslog han, at kontingentet forhøjes til 200,- årligt (fra 100,-)

 

Formanden, Niels Gertsen, gennemgik dagsorden til den kommende generalforsamling i marts. Bestyrelsen vil foreslå,  at det ved regionsrådsvalget i 2013 skal være mulighed for at opstille på flere lister.

 

Bestyrelsen vil igen arbejde frem mod at indgå valgforbund med Kristendemokraterne, Centerpartiet og Folkeflokken.

 

Det årlige fællesmøde med valgforbundspartnerne fra valget i 2009 vil blive afholdt i april måned.

 

Bestyrelsen vil bakke op et offentligt møde om kollektiv trafik i Region Syddanmark, som arrangeres af Ole Dupont Kofod fra Centerpartiet.

 

Vores nye hjemmeside bliver opdateret.

 

Kaj Dam Rasmussen

 

*********************************************************************************

 

Generalforsamling 2012

 

Lokallisten Region Syddanmark afholdt ordinær generalforsamling i Middelfart den 3. marts 2012.

 

Ove K. Pedersen, Faaborg, Alfred Hansen, Korup, og Niels Gertsen, Odense, blev genvalgt.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Niels Gertsen, formand

Kaj Dam Rasmussen, næstformand

Ove K. Pedersen, kasserer

Thorkild Kristiansen, sekretær

Alfred Hansen, bestyrelsesmedlem

 

Ebbe Christensen, Rudkøbing, og Hans Naamansen, Korup, genvalgtes som bestyrelsessuppleanter.

Som revisorer genvalgtes Ebbe Christensen og Holger Kristensen, begge Rudkøbing.

Som revisorsuppleant genvalgtes Niels Haahr Larsen, Ansager.

 

Udtalelse om sygehuset på Ærø

 

Generalforsamlingen vedtog en udtalelse om ændringen ved sygehuset på Ærø. Den lyder således:

 

Den offentlige service skal have samme kvalitet over for borgerne, uanset hvor man bor.

I de senere år er lægefaget blevet mere specialiseret, og Lokallisten beklager, at det desværre ser ud til, at det nu rammer Ærøskøbing sygehus med svigtende lægelig ekspertise på områder som kejsersnit, blindtarmsbetændelse, galdesten og større skader.

Angående fødsler får ærøboerne mulighed for overflytning til Fyn, men man kan heldigvis også vælge hjemmefødsels-ordning på Ærøskøbing sygehus.

Lokallisten vil stadig arbejde intenst for at forbedre den præhospitale servicer, og det vil i særdeleshed være gennem forbedret helikopterbetjening.

 

Kandidater søges

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at undersøge muligheden for at opstille samarbejdende lokallister ved regionsrådsvalget i november 2013 og vil allerede nu søge efter kandidater i hele regionens område.